Ekler
  
  
Metin
  
Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türü bulunduğunu, bunlardan 3.649 ’unun sadece ülkemizde yaşadığını; yani ülkemize özgü (endemik) olduğunu biliyor muydunuz.
  
Orman Genel Müdürlüğü salep elde edilen orkide türlerinin sürdürülebilir faydalanılması ve korunması için  2014-2018 yıllarını kapsayan Salep Eylem Planını hayata geçirdi.
  
Orman Genel Müdürlüğü;  damla sakızı elde edilen sakız ağaçlarının korunması, çoğaltılması ve  sürdürülebilir faydalanılması  için 2014-2019 yıllarını kapsayan 6 yıllık Sakız Eylem Planını hayata geçirdi.